// archives

วิธีการจัดฟัน

This tag is associated with 1 posts

จัดฟันแฟชั่นอันตรายสารพัด

การจัดฟันแฟชั่นโดยใช้ลวดดัดฟันคล้ายกับที่ทันตแพทย์ใช้ ซึ่งวัยรุ่นไทยกำลังนิยมกันมากในขณะนี้ เป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง ทันตแพทยสภาเตือนว่า ควรเลิกค่านิยมแฟชั่นแบบนี้ เพราะเสี่ยงติดโรคร้าย ทั้งเอดส์ ไวรัสตับอักเสบบี บาดทะยัก และแผลเรื้อรังจนอาจเป็นเนื้อมะเร็งในช่องปาก ผลการตรวจวิเคราะห์โดยทันตแพทยสภา พบว่า ลวดและลูกปัดในการจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสารเคมีอันตราย ทั้งสารตะกั่ว สารหนู และสารแคดเมียม นอกจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆนานาแล้ว ยังอาจเกิดแผลในปากเรื้อรังถึงขั้นเป็นมะเร็งได้ พล.ท.ทพ.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า กระแสนิยมในการจัดฟันแฟชั่นได้เปลี่ยนไปในระยะหลัง จากที่เคยใช้ลวดเส้นเล็กร้อยลูกปัดสีต่างๆ มาใช้เครื่องมือจัดฟันที่เลียนแบบเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้ มีการใส่เครื่องมือที่ติดแน่นกับฟัน และเครื่องมือที่ถอดได้ โดยมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในระดับ 2,000-2,500 บาท มีการพิมพ์ปากเฉพาะรายคน วัยรุ่นที่ไม่รู้ก็หลงไปทำ จากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่า มีเว็บไซต์ที่ลงโฆษณาชักชวนให้วัยรุ่นไปจัดฟันแฟชั่น โดยแอบอ้างว่าใช้ลวดและเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้ มีประกาศรับสอนการทำจัดฟันแฟชั่น มีบริการไปพิมพ์ฟันถึงที่บ้าน มีการส่งเครื่องมือจัดฟันที่ทำเสร็จแล้วไปให้ที่บ้านทางไปรษณีย์ สามารถสั่งซื้อ ลวดจัดฟัน ยาง และอุปกรณ์ในการทำได้ จัดส่งทั่วประเทศ ?เครื่องมือไม่ได้มาตรฐานอาจหลุดลงคอ บาดกระพุ้งแก้ม เนื้อเยื่อในช่องปาก ทำให้เป็นแผลสะสมจนเป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อในช่องปากได้ อีกทั้งการแปรงฟันทำได้ยาก และเกิดคราบจุลินทรีย์สะสมอยู่รอบลวด ยางรัด ทำให้ฟันผุ สะสมมีกลิ่นปาก ลวดถูกน้ำลายเกิดสนิม [...]